GroenLinks Beekdaelen vindt het weer fijn om fysiek te vergaderen

Fijn om weer fysiek te vergaderen gistermiddag én -avond in de Henkhof in Merkelbeek. Misschien gaan we als raad straks wel rouleren in de hele gemeente Beekdaelen met onze raadsvergaderingen in zaaltjes of monumentale gebouwen, dicht bij onze inwoners.

Gisteren voor de eerste keer sinds lange tijd een fysieke raadsvergadering. Niet in de raadzaal in Nuth, maar in de Henkhof in Merkelbeek, van 14.00 uur tot 22.00 uur om de vele agendapunten te behandelen en te besluiten. In een ruimte waar we voldoende afstand konden houden. Iedereen 1,5 meter uit elkaar, alsof we een examen moesten afleggen. Op het podium onze wethouders.

Op de agenda de kadernota:
GroenLinks diende een voostel in om mobiele camera's in te zetten om de dumping van zwerfafval en groot afval, vernielingen, drugsgebruik en drugsdealen tegen te gaan. Onze motie is unaniem aangenomen.

Verder gaf GroenLinks aan dat het onzekere (financiële) tijden zijn, maar dat we gelukkig een redelijke reserve hebben, mede dankzij de verkoop van de Essent-aandelen. GroenLinks is blij dat er een brede buitendienst komt, waar we als partij voorafgaand aan de fusie om hebben verzocht. Niet alleen het onderhoud van ons groen, maar een integrale aanpak van de hele omgeving, waarbij Gemeente Beekdaelen in 7 gebieden wordt opgedeeld. Naast die integrale aanpak, aandacht voor het sociale aspect daarbij: aandacht voor eenzaamheid, ouderdom en (stille) armoede. Super dat het College het op deze manier gaat inrichten.

Verder op de agenda de gebiedsontwikkeling Thull. Een plan dat al jarenlang in voorbereiding is. De parel van Beekdaelen, waarbij de Alfa Brouwerij een proeflokaal bouwt met mooie natuurlijke elementen, de natuur professioneel wordt opgepakt door Natuurmonumenten, waar de Muldermolen ligt, er parkeerplaatsen bij komen en waar de fietsroutes de Beekdaelenroute en de Leisure Lane straks langs gaan lopen. De mogelijke drukte werd door alle partijen aangegeven en de wethouder gaf aan dat hij hier aandacht voor zou blijven houden. De balans tussen leefbaarheid en de gebiedsontwikkeling moet in evenwicht blijven, aldus onze fractie. De wethouder gaf ook aan te blijven communiceren met de inwoners van Thull.

De duurzaamheidsvisie stond op de agenda, waarbij we na de behandeling van dit agendapunt hebben afgesproken om met de wethouder en de ambtenaar een afspraak in te plannen om de global goals (alle duurzaamheidsdoelen), die overal in de organisatie bij allerlei onderwerpen terugkomen nog eens goed helder te duiden en duidelijke kaders gezamenlijk te formuleren voor de strategische uitvoeringsvisie.

De motie om bij het Rijk aan te geven dat Gemeente Beekdaelen open staat om weeskinderen (vluchtelingen) uit Griekenland op te vangen, is met een nipte meerderheid aangenomen.

Ook heel erg fijn om te vermelden is dat onze vertrouwde griffier uit Nuth, Piet Boyen, weer werkzaam is bij de griffie. Piet, wederom van harte welkom bij de griffie, nu in Beekdaelen.

Rest ons nog om iedereen een hele fijne en vooral gezonde vakantie toe te wensen.