Afdeling

GroenLinks Beekdaelen staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid.

De sociale gemeente

GroenLinks Beekdaelen wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan vinden wij dat de gemeente moet helpen. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Beekdaelen laat mensen nooit in de steek. GroenLinks Beekdaelen vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.

 

De groene gemeente

GroenLinks Beekdaelen wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde dorpen. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

 

De open gemeente

GroenLinks Beekdaelen heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf van wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen.

 

Meehelpen

Wilt u hierbij helpen? Neem dan contact op via ons mailadres of stuur een bericht op Facebook.

 

Afdeling

GroenLinks Beekdaelen maakt deel uit van de afdeling GroenLinks Maastricht-Heuvelland (Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg a/d Geul, Meerssen, Gulpen-Wittem, Beekdaelen en Vaals)

 

Voorgeschiedenis (GroenLinks Nuth):

GroenLinks Nuth behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 745 stemmen en behield hiermee haar twee raadszetels. Door jarenlang constructief werken binnen de raad is GroenLinks Nuth toegetreden tot de coalitie, bestaande uit het CDA, Leefbaar Nuth, GroenLinks Nuth en de VVD. Helaas heeft de samenwerking tussen de vier partijen maar 2,5 jaar geduurd. Sinds september 2016 is John Essers wethouder af.

Louis de Rijk en John Essers vertegenwoordigen GroenLinks Nuth in de raad. Tot 23 mei 2017 deed Louis de Rijk dit samen met Niels Verboom die i.v.m. woning en werk heeft besloten te stoppen als raadslid.

Naast twee raadsleden heeft GroenLinks Nuth ook een achterban bestaande uit een tiental personen die vergaderingen bijwonen, deskundigheid bieden en de raadsleden een hand helpen bij zowel grote als kleine dossiers.

Afdeling Maastricht-Heuvelland

Je bent (of wordt) lid van GroenLinks. Met je lidmaatschap ben je deel van de landelijke vereniging GroenLinks, die is opgedeeld in afdelingen.
Onze afdeling bestaat uit de 338 leden (aug.2018) die in Maastricht, Meerssen, Beekdaelen, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten wonen.
Binnen onze afdeling werken raadsleden, burgerleden, wethouders en vele vrijwilligers in verschillende campagnes en functies (tijdelijke of doorlopende).

Het bestuur van de afdeling Maastricht-Heuvelland bestaat ook uit vrijwilligers. We werken in opdracht van de leden. Het bestuur vergadert minimaal eens per maand (m.u.v augustus).

Ons mailadres is: maastricht-heuvelland@groenlinks.nl

Wat kun je van ons als bestuur verwachten?
- Informatie voor alle leden binnen de afdeling.
- Uitwisseling en samenwerking tussen gemeentes binnen de afdeling en in de regio.
- Praktische ondersteuning van de GroenLinks fracties van de gemeentes Maastricht, Beekdaelen, Eijsden-Margraten en de combinatie-partij in Meerssen.
- Minimaal eens per jaar word je als GroenLinks-lid uitgenodigd voor een afdelings-bijeenkomst waar besluiten worden genomen: de ALV. Daar spreken we over wensen en plannen en beslissen de leden wie bv deelnemen aan het bestuur of de functionerings- en kandidatencommissies.

Elk van de zeven gemeentes binnen onze afdeling kent een andere vorm waarin leden en sympathisanten van GroenLinks bijdragen aan de gemeente-politiek.
In Maastricht heeft de fractie vijf raadsleden, een aantal burgerraadsleden en een fractie-assistent. GroenLinks keerde terug in het College en levert een wethouder.
In Beekdaelen (de naam van de fusie-gemeente van Nuth, Onderbanken en Schinnen) heeft GroenLinks twee leden in de raad en een aantal actieve burgerraadsleden. Zij leverde de wethouder voor GroenLinks en de PvdA in het College.
In Eijsden-Margraten heeft GroenLinks twee leden in de raad en enkele actieve burgerleden.
In Meerssen maakt GroenLinks deel uit van Kijk!!! De fractie keerde terug in het College.
In de andere gemeentes van de afdeling bestaan zelfstandige lokale fracties, met een eigen bestuur.
In Gulpen-Wittem vormde PRO het College en de voormalige fractievoorzitster van GroenLinks is er wethouder.
In Valkenburg aan de Geul werd de samenwerking met GroenLinks omgezet naar de lokale Progressieve Groene Partij.
In Vaals haalde Het alternatief (nieuw) één zetel in de raad.

Zie voor meer informatie de websites van de fracties.