GroenLinks Beekdaelen en overleggen in corona tijd

Een vreemde raadsvergadering. Voor het eerst heeft de raad van Beekdaelen digitaal vergaderd. In verband met de coronacrisis wordt fysiek vergaderen afgeraden. Vorige week is de spoedwet over de digitale raadsvergadering aangenomen.
Alle vergaderstukken zijn unaniem door de raad aangenomen.

GroenLinks gaf bij het agendapunt 'Geweld Hoort Nergens Thuis' een kort statement. Het stuk hierover is opgesteld vóór de coronacrisis. De term Veilig Thuis wordt nu gebruikt omdat we allemaal worden opgeroepen om thuis te blijven, omdat we daar veilig zijn. Maar voor heel veel mensen is thuis niet veilig, vanwege mishandeling of misbruik.
We hebben het College verzocht om onze zorgen weg te nemen. Wethouder Essers gaf aan dat er niet alleen via beeldbellen contact is, maar zeker ook nog via huisbezoek. Verder wordt er op diverse plekken gecommuniceerd waar je kunt melden, als je als inwoner van Beekdaelen huiselijk geweld vermoed. Hij gaf de toezegging dat er ook gepubliceerd zou worden waar je op kunt letten als inwoner. De hulp dient echter via professionele weg ingezet te worden. Ook gaf de wethouder aan dat de psychische hulp voor de zorgmedewerkers nú al opgestart wordt door de GGD. Zorgmedewerkers maken nu soms vreselijke situaties mee, die in de toekomst tot burnout of psychische problemen kunnen leiden.
Zoals al eerder aangegeven heeft GroenLinks ingestemd met het voorstel, waarbij we aan de wethouder hebben meegegeven om wellicht een addendum aan het stuk toe te voegen in verband met de huidige situatie en de situatie na corona.