Gemeenteraad Beekdaelen dringt unaniem aan op noodfonds Covid-19: Samen tegen corona

De voltallige gemeenteraad van Beekdaelen dient tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 mei een motie in, waarin men het college verzoekt tot het instellen van een gemeentelijk noodfonds, om ondernemers, verenigingen en organisaties die als gevolg van de coronacrisis in nood raken, financieel te ondersteunen.

De kabinetsmaatregelen, zo stellen de raadsleden, zijn veelal ingrijpend en kunnen leiden tot verlies van omzet en inkomen, uitstel van betaling of zelfs faillissementen. De Rijksoverheid heeft weliswaar diverse steunmaatregelen ingesteld maar, deze zijn volgens de raadsleden, niet toereikend, omdat het aanvragen hiervan veelal te complex is of gepaard gaat met problemen.
Het Beekdaelense Noodfonds Covid-19 ondersteunt burgers, bedrijven, ZZP’ers, verenigingen en de culturele en creatieve sector in nood. De gemeenteraad stelt hiervoor een bedrag van 1 miljoen euro ter beschikking. Het fonds moet bijdragen aan de continuïteit, het herstel en behoud van werkgelegenheid of noodzakelijk zijn voor het behoud van culturele instellingen of het voortbestaan van verenigingen. De steun wordt alleen uitgekeerd als aannemelijk gemaakt wordt dat de financiële problemen het gevolg zijn van de coronacrisis. Het noodfonds heeft zo nodig een looptijd tot eind 2021.