Clasina Debets

Raadslid: Schimmert

Verandering begint bij jezelf!

Ik ben 42 jaar en samen met mijn man, dochter van 11 jaar en onze dalmatiër Malou woon ik in het prachtige Schimmert. Ik ben geboren en opgegroeid in Nuth en heb 3,5 jaar in Merkelbeek gewoond. Ik werk bij de Gemeente Heerlen, ben verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer en ben beleidsondersteuner bij de afdeling Voortijdig Schoolverlaten. Samen met mijn man en dochter reizen we de hele wereld af, om alle mooie plekken van de aarde te zien en ervaren en mensen van andere culturen te ontmoeten.

Reeds 12 jaar ben ik raadslid in Nuth voor een lokale partij; net als GroenLinks een sociale, linkse partij.  Beide partijen hebben natuur, duurzaamheid, leefbaarheid, veilig en gezond opgroeien in de gemeente en een fijne leefomgeving voor jong en oud voorop staan. Iedere burger moet er heerlijk kunnen wonen, fijn kunnen recreëren in onze buitengebieden en deel kunnen nemen aan de activiteiten van de vele verenigingen in de dorpen. Het maakt daarbij niet uit of het nu om sporten, muziek maken, toneelspelen, de schutterij of welke vereniging dan ook gaat. Ook mensen die het financieel niet zo breed hebben, moet de toegang tot activiteiten mogelijk gemaakt worden. Armoede en eenzaamheid, vaak verborgen vanuit schaamte, moeten aangepakt worden. Beide partijen zaten heel vaak op één lijn bij de onderwerpen die behandeld werden in de raadsvergadering. De ‘overstap’ van mij naar GroenLinks Beekdaelen was daarom een kleine, logische stap. Een goede dienstverlening naar de burger toe is wat straks ontzettend belangrijk wordt. We zullen straks meer en meer een duurzame gemeente worden, waarbij iedereen zich ervan bewust moet zijn dat energiebronnen niet oneindig zijn. Gemeente Beekdaelen zal hierin een voorbeeldfunctie moeten vervullen. Ik ben zelf een idealist en vind dat ik als raadslid ook een voorbeeldfunctie heb, naast de functie als volksvertegenwoordiger. Zonnepanelen op het dak, afvalscheiding, waterbesparende kranen, zwerfafval uit de natuur opruimen. Wat ik kán doen, doe ik. Alle kleine beetjes helpen. Het is vanzelfsprekend. Gemeente Beekdaelen zal anders met de burger omgaan straks en zal ook iets van de burger terugverwachten. Daarom is  goede communicatie tussen Gemeente Beekdaelen en haar burgers  van belang. Op die manier zal de kloof tussen de burger en de gemeente vanzelf kleiner worden en zullen gemeente en burger gaan samenwerken. Het belangrijkste daarbij is dat iedereen meetelt!