GroenLinks verheugd met toevoeging sociale aspect aan buitendienst

GroenLinks pleit al van voor de start van de fusie voor een brede buitendienst, waar een sociaal aspect aan wordt toegevoegd. De werkzaamheden die de buitendienstmedewerkers in eerste instantie uitvoeren, zijn direct zichtbaar en zorgen voor een schone en veilige leefomgeving.

Hiermee komt de vroegere catonniersfunctie terug. Je straalt hiermee gelijk uit dat je die mooie, schone en groene gemeente bent, die Gemeente Beekdaelen wil zijn. De buitendienstmedewerkers zijn aanwezig en herkenbaar in de dorpen, zijn daardoor gemakkelijk aanspreekbaar en zijn ook de ‘ogen en oren’ van onze gemeente.

Als er meer zichtbaarheid en aanwezigheid komt van de buitendienst in Beekdaelen, zullen zaken als eenzaamheid, ouderdom en stille armoede door medewerkers sneller gezien, maar ook gehoord worden, bijvoorbeeld tijdens gesprekken met de inwoners van Beekdaelen. In het gesprek met de portefeuillehouders, dat alle fracties hadden voorafgaand aan de kadernota, gaf wethouder van der Broek aan dat de uitwerking van het idee van GroenLinks aanstaande is. Gemeente Beekdaelen wordt in zeven gebieden opgedeeld en er komt een integrale aanpak van alle werkzaamheden in die gebieden. Men maait dus niet alleen ergens het gras, maar leegt ook op hetzelfde moment de prullenbak en zorgt er op die manier voor dat alles er netjes uitziet. Het verheugt GroenLinks dat de portefeuillehouder naast deze integrale aanpak het sociale aspect aan de zijkanten in deze gebieden eraan koppelt.